Remake: Funambulist si Fortareata Paris

Întrt-un articol destul de interesant de pe Funambulist, intitulat „The Unequal Access to Fortress Paris: Different Gate Typologies for Poor and Wealthy Municipalities”, Léopold Lambert argumentează că există o corelație între tipurile de traversări a bulevardului parizian Périphérique (centura care separă Parisul propriu-zis de suburbii) și nivelul economic al suburbiilor/sectoarelor despărțite de acest „bulevard”. Pe scurt, ce încearcă autorul să ilustreze este faptul că cei din cartierele sărace tind să fie ținuți în afara Parisului prin subtraversări (care sunt, prin natura lor întunecată și împuțită, agresive asupra simțurilor și generoatoare de stări de anxietate), pe când cei mai bine situați social beneficiază de treceri aproape insesizabile, Périphérique-ul trecând el însuși în subteran.

Cu toate acestea, harta folosită în articol (cea de mai sus), pare insuficient de expresivă pentru transmite rapid această corelație. În acest sens, am propus două variante îmbunătățite, una minimală, și una maximală.

Peripherique Gates

Cea minimală propune marcarea cromatică a „porților”, ca o completare a simbolurilor folosite, astfel încât să se poate citi mai bine distribuția fiecărui tip de „poartă”, fără însă a marca cromatic și nivelul economic al cartierelor/suburbiilor, precum în varianta maximală.

Peripherique Color

Licența hărților: Creative Commons Attribution-NonCommerical-ShareAlike 4.0

One thought on “Remake: Funambulist si Fortareata Paris”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s