Bugetul pe anul 1842

Diagramă treemap, utilizată des în ilustrarea datelor economice (importuri/exporturi, etc), cu bugetul Valahiei pe anul 1842. Datele sunt din Anuarul Prințipatului Țării Românești via blogul Tipărituri Românești.
TR1842Câțiva termeni (via DEXonline):

 • capitație – impozit direct, perceput în Evul Mediu, sub formă de cote fixe, pe cap de contribuabil
 • dajdie – impozit, dare, bir
 • mazil – (conform anuarului) „privilegiați care se trag din nobleța cea mică”, adică mica nobilime
 • șanal (sau șenal) – parte navigabilă din albia unui curs de apă, a unui canal
 • seu – grăsime animală obținută din țesuturile grase ale bovinelor, ovinelor și cabalinelor, întrebuințată în industrie și, mai rar, în alimentație
 • cerviș – grăsime de vacă, topită, păstrată în bășici și întrebuințată în alimentație
 • mezat – vânzare publică (a bunurilor unui datornic); licitație.
 • ștab – stat-major
 • scutelnic – țăran scutit de plata birului domnesc în schimbul unor obligații suplimentare față de proprietarul moșiei
 • poslujnic – slujitor boieresc sau mănăstiresc care era scutit de dări
 • contracciu – persoană care încheie un contract de concesiune; concesionar.
 • simbrie – răsplată în bani pentru o muncă sau un serviciu prestat; salariu, leafă

Grafice realizate în Excel (extensie Treemap) și Inkscape.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s